Disclaimer

Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Bij verwijzingen naar andere websites aanvaardt Wim Groot Lipman Sallandse vleesspecialiteiten geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan. Wim Groot Lipman Sallandse vleesspecialiteiten respecteert uw privacy en ziet toe op een veilige communicatie en gegevensuitwisseling.